°

° 06122/N06122

° 19

4896-VE4 En de boer hij ploegde voort (film super8)./S8

°

° 06092/N06092

° 18

3612B-VE4 Het krulbollen. Verloren erfgoed (film super8)./S8-YZ

Krulbollen in de Pispot dreef te Maldegem. Uren aan een stuk met twee ploegen bollen, bijbollen en schieten. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen 1976’ (film super8). Erik Savat gaf ons de juiste locatie ‘Pispot dreef Donk Maldegem’ van deze populaire volkse activiteit.

°

° 06092/N06092

° 17

4391B-AKK ‘5 kaarten voor 20 frank’ Akkerskermis 1968 (film super8)./S8-F691-YZ-VE4

Verloren erfgoed. Akkers kermis de eerste zondag van de maand september. ‘5 kaarten voor 20 frank’. De paardjesmolen van Jules Bruneel op Akkers kermis september 1968. Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1969’ (film super8).

°

° 21082/N21082

° 16

4489-VE1 Richard Van Hecke de laatste melkboer (film super8)./S8-YZ-FPRVH

Richard Van Hecke was de laatste melkboer die nog met paard en kar de melk ophaalde. Elke dag, bij weer en wind en door de vier seizoenen heen, met paard en kar de melkkruiken bij de landbouwers voor de melkerij Sint-Marie te Maldegem ophalen. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

°

° 12068/N21082

° 15

3701-VE1 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8

°

° 102068/N21082

° 14

1990-VE4 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8

°

° 11068/N21082

° 13

1435-VE4 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

°

° 11068/N21082

° 12

1434-VE4 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8

De laatste klokkenluider te Maldegem met hemd en stropdas.
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen'(film
super8).

°

° 27-5-2018/N21082

° 11

S8-VE4-3603A De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-DONK

Optreden van de Donkse Klopperdans te Donk-Maldegem. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

°

° 26-5-2018/N21082

° 10

3612A-VE4 Het krulbollen. (film super8)./S8-YZ

°

° 26-5-2018/N21082

° 09

3607-VE4 Vinkenzetting. (film super8)./S8

Een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij de vinkenhouders zich met een vinkenkooi opstellen langs een weg. Gedurende een uur tellen ze het aantal gefloten liedjes van de vink door te turven. Turven is het met een krijtje streepjes trekken op een houten telstok. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

°

° 21058/N21082

° 08

3725-VE4 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8

°

° 19-5-2018/N21082

° 07

2014A-VE4 Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-MOL

Verloren erfgoed. Molentjeskermis 4de zondag van oktober. In 1972 zat Denis Posman voorzitter van Molentjeskermis niet op dezelfde lijn met de commissaris. De kermis op het Molentje kreeg een ongelukkige plaats bovenop de Columbusbrug in de Gidsenlaan. Het jaar nadien kregen de paardenmolen van Jules Bruyneel en de kermiskramen terug hun vertrouwde plaats op het Molentje. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1973’ (film super8).

°

° 22058/N21082

° 06

3624-VE4 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8

Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de kerkklokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

°

° 19-5-2018/N21082

° 05

3247A-VE4 De imker vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8


De bijenkorf is een oude vorm van spiraalvlechtwerk. Dit werd reeds toegepast in de middeleeuwen en aan de vorm is weinig veranderd.
Tegenwoordig werken de imkers met een bijenkast. Het vlechten van korven wordt spiraalvlechten genoemd. Met deze vlechttechniek wordt een bundel stro ononderbroken spiraalsgewijs op elkaar gelegd en met een vlechtband vastgebonden. Van alle strosoorten is roggestro het meest geschikte materiaal voor het vlechten.(bron: Imkervereniging De Heidebloem uit Haaksbergen)
Trui Hoste: ‘Prudent Verstringe’

°

° 18-5-2018/N21082

° 04

3600-VE4 Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film super8).
Els Martens gaf bij dit filmfragment volgend informatie: “… het pleintje van vroeger ‘pittens’ zoals we zeiden waren de roots van de familie Verleye. De accordeonist is Walter Verleye…”

°

° 18-5-2018/N21082

° 03

3704-VE4 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8

°

° 18-5-2018/21082

° 02

3412-VE4 ‘Processie 1969 (film super8)./S8-PR

‘Processie 1969’ filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ van Camera Obscura over de periode van Maldegem kermis 1968 tot Maldegem kermis 1969 (film super8).

°

° 19-5-2018/N21082

° 01

286-VE4 Jaar van het dorp Maldegem 1978 (film super8)./S8-DONK
Verloren erfgoed. ‘Dag, Dorp. Dag Vroeger’.(Louis Verbeeck).

Filmfragment uit het filmarchief van Camera Obscura (film super8).

°

° 04019/N17012

° 53

VE3-2479B-VE4 Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-DRIEK

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen'(film super8).
(noot: bij het digitaliseren van de super8 film werd de originele soundtrack niet gecopieerd)

°

° 04019/N17012

° 52

2444-VE4 Geen plaats meer voor de kerststal./S8-SFK

Verloren erfgoed… Op de markt van Maldegem is er geen plaats meer voor een kerststal. ‘Dag dorp, dag vroeger…’

°

° 20128/N17012

° 51

1142-VE4 De Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem./S8

°

° 20128/N17012

° 50

1156-VE4 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

Demonstratie van eentact tractoren op de opendeurdag van de Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem op 9 september 2012.

°

° 19128/N17012

° 49

3837VE4 Het stoomtijdperk (film super8)./S8

Stoomtreinfestival Maldegem.

°

° 29118/N17012

° 47

3821-VE4 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

°

° 29118/N17012

° 46

3820-VE4 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8

°

° 29118/N17012

° 45

3819-VE4 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

°

° 24118/N17012

° 44

3815-VE4 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8

Het schilderij boven het altaar van Sint-Barbara, “De Dood en de  Verheerlijking van de H. Barbara voorstellend, is gemaakt door de Dentergemse schilder Romaan-Eugeen Van Maldeghem en door hem en zijn familie in 1860 aan de kerk van Maldegem geschonken. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur van het Barbarakoor.
(bron: Jaarboek 2001 Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem pag.100)

°

° 17118/N17012

° 43

3810-VE4 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8

Imker Prudent Verstringe toont het zwingelen van een bijenraat tot honing. Verloren erfgoed (film super8).
Een bijenraat of honingraat bestaat uit zeshoekige cellen en bevindt zich in een bijenkast. De raten zijn gemaakt van bijenwas. De werkbijen (niet de darren of de koningin) vormen de cellen met hun bovenkaken en poten en onderhouden ze zorgvuldig. De afmetingen van een cel in een honingraat variëren tussen 2 en 5 mm. De cellen dienen als kraamkamer of voor opslag van stuifmeel en honing. Wanneer ze vol zijn, sluiten de bijen hen af met een dekseltje. De zeshoekige vorm van de cellen is de efficiëntste indeling van de raat, die de minste was gebruikt en desondanks stabiel is. Door de zeshoeken hebben de bijen dus de meeste ruimte om honing op te slaan en ze sparen energie bij de  wasproductie. Was is voor de bijen “duur”: de productie van 1 kilo was kost 4-6 kilo honing. (bron: Wikipedia)

°

° 15118/N17012

° 42

3808-VE4 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8

Verloren erfgoed. Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8).

°

° 09118/N17012

° 41

3789-VE4 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-YZ

Met de komst van de nieuwe brug en de N410 over het Schipdonkkanaal was de oude houten brug op de wijk Strobrugge voor afbraak bestemd. De nieuwe brug over de beide kanalen, het Schipdonkkanaal en het
Leopoldkanaal, werd in 1970 in gebruik genomen. In de volksmond worden
beide kanalen respectievelijk de “Blinker” en de “Stinker” genoemd. De monding van de beide kanalen in zee ligt in Zeebrugge. Het oude douanekantoor op de wijk Strobrugge werd omgebouwd tot een woning en in een houten barak bovenop de nieuwe brug aan grenspaal nr. 348 kwam een voorlopig kantoortje. In 1986 werd dit tolkantoor opnieuw verlaten voor een kantoor gelegen op Nederlands grondgebied. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ over de periode Maldegem kermis 1968 t.m. Maldegem kermis 1969 (film super8).

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE4)]
https://www.camob.be/?p=9337

– YOU TUBE ->[camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE ->[camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden.  Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist.

°

° 19

4896-VE4 En de boer hij ploegde voort (film super8)./S8

° 18

3612B-VE4 Het krulbollen. Verloren erfgoed (film super8)./S8-YZ

° 17

4391B-AKK ‘5 kaarten voor 20 frank’ Akkerskermis 1968 (film super8)./S8-F691-YZ-VE4

° 16

4489-VE1 Richard Van Hecke de laatste melkboer (film super8)./S8-YZ-FPRVH

° 15

3701-VE1 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8

° 14

1990-VE1 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8

° 13

1435-VE1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO

° 12

1434-VE1 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8

° 11

S8-VE1-3603A De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-DONK

° 10

3612-VE1 Het krulbollen. (film super8)./S8

° 09

3607-VE1 Vinkenzetting. (film super8)./S8

° 08

3725-VE1 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8

° 07

2014A-VE1 Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-MOL

° 06

3624-VE1 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8

° 05

3247A-VE1 De imker vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8

° 04

3600-VE1 Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8

° 03

3704-VE1 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8

° 02

3412-VE1 ‘Processie 1969 (film super8)./S8-PR

° 01
286-VE1 Jaar van het dorp Maldegem 1978 (film super8)./S8-DONK

° 53

2479B-VE4 Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-DRIEK

° 52

2444-VE4 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./S8-SFK

° 51

1142-VE4 Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

° 50

1156-VE4 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

° 49

3837-VE4 Het stoomtijdperk (film super8)./S8

° 47

3821-VE4 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

° 46

3820-VE4 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8

° 45

3819-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

° 44

3815-VE4 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8

° 43

3810-VE4 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8

° 42

3808-VE4 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8

° 41

3789-VE4 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-YZ

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE4)] bijgewerkt op 6 december 2020

COR061220 FB211120