°

53 VE3-2479B-VE3 Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-DRIEK

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen'(film super8).
(noot: bij het digitaliseren van de super8 film werd de originele soundtrack niet gecopieerd)

52 2444-VE3 Geen plaats meer voor de kerststal./S8-SFK

Verloren erfgoed… Op de markt van Maldegem is er geen plaats meer voor een kerststal. ‘Dag dorp, dag vroeger…’

51 1142-VE3 De Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem./S8

50 1156-VE3 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

Demonstratie van eentact tractoren op de opendeurdag van de Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem op 9 september 2012.

49 3837VE3 Het stoomtijdperk (film super8)./S8

47 3821-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

46 3820-VE3 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8

45 3819-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

44 3815-VE3 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8

Het schilderij boven het altaar van Sint-Barbara, “De Dood en de  Verheerlijking van de H. Barbara voorstellend, is gemaakt door de Dentergemse schilder Romaan-Eugeen Van Maldeghem en door hem en zijn familie in 1860 aan de kerk van Maldegem geschonken. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur van het Barbarakoor.
(bron: Jaarboek 2001 Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem pag.100)

43 3810-VE3 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8

Imker Prudent Verstringe toont het zwingelen van een bijenraat tot honing. Verloren erfgoed (film super8).
Een bijenraat of honingraat bestaat uit zeshoekige cellen en bevindt zich in een bijenkast. De raten zijn gemaakt van bijenwas. De werkbijen (niet de darren of de koningin) vormen de cellen met hun bovenkaken en poten en onderhouden ze zorgvuldig. De afmetingen van een cel in een honingraat variëren tussen 2 en 5 mm. De cellen dienen als kraamkamer of voor opslag van stuifmeel en honing. Wanneer ze vol zijn, sluiten de bijen hen af met een dekseltje. De zeshoekige vorm van de cellen is de efficiëntste indeling van de raat, die de minste was gebruikt en desondanks stabiel is. Door de zeshoeken hebben de bijen dus de meeste ruimte om honing op te slaan en ze sparen energie bij de  wasproductie. Was is voor de bijen “duur”: de productie van 1 kilo was kost 4-6 kilo honing. (bron: Wikipedia)

42 3808-VE3 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8

Verloren erfgoed. Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8).

41 3789-VE3 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-YZ

Met de komst van de nieuwe brug en de N410 over het Schipdonkkanaal was de oude houten brug op de wijk Strobrugge voor afbraak bestemd. De nieuwe brug over de beide kanalen, het Schipdonkkanaal en het
Leopoldkanaal, werd in 1970 in gebruik genomen. In de volksmond worden
beide kanalen respectievelijk de “Blinker” en de “Stinker” genoemd. De monding van de beide kanalen in zee ligt in Zeebrugge. Het oude douanekantoor op de wijk Strobrugge werd omgebouwd tot een woning en in een houten barak bovenop de nieuwe brug aan grenspaal nr. 348 kwam een voorlopig kantoortje. In 1986 werd dit tolkantoor opnieuw verlaten voor een kantoor gelegen op Nederlands grondgebied. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE3)]  

– YOU TUBE ->[camobmaldegem][volgnummer archieffilmpje] 

– GOOGLE ->[camobmaldegem][volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

53 2479B-VE3 Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-DRIEK

52 2444-VE3 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./S8-SFK

51 1142-VE3 Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

50 1156-VE3 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

49 3837-VE3 Het stoomtijdperk (film super8)./S8

47 3821-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

46 3820-VE3 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8

45 3819-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

44 3815-VE3 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8

43 3810-VE3 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8

Imker Prudent Verstringe toont het zwingelen van een bijenraat tot honing.

42 3808-VE3 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8

41 3789-VE3 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-YZ

______________________________________________________________________________

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE3)] bijgewerkt op 26 november 2021

CAT100521 COR261121 FB100521