°

53 2479B-DRIEK Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-YZ-VE2-FCO10

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen'(film super8).
(noot: bij het digitaliseren van de super8 film werd de originele soundtrack niet gecopieerd)

52 2444-SFKERST1 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./VE2-FCO5

Verloren erfgoed… Op de markt van Maldegem is er geen plaats meer voor een kerststal. ‘Dag dorp, dag vroeger…’

51 1142-VE3 De Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem./S8

50 1156-VE3 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem.

Demonstratie van eentact tractoren op de opendeurdag van de Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem op 9 september 2012.

49 3837VE3 Het stoomtijdperk (film super8)./S8

47 3821-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

46 3820-VE3 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8

45 3819-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

44 3815-VE3 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8

Het schilderij boven het altaar van Sint-Barbara, “De Dood en de  Verheerlijking van de H. Barbara voorstellend, is gemaakt door de Dentergemse schilder Romaan-Eugeen Van Maldeghem en door hem en zijn familie in 1860 aan de kerk van Maldegem geschonken. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur van het Barbarakoor.
(bron: Jaarboek 2001 Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem pag.100)

43 3810-VE3 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8

Imker Prudent Verstringe toont het zwingelen van een bijenraat tot honing. Verloren erfgoed (film super8).
Een bijenraat of honingraat bestaat uit zeshoekige cellen en bevindt zich in een bijenkast. De raten zijn gemaakt van bijenwas. De werkbijen (niet de darren of de koningin) vormen de cellen met hun bovenkaken en poten en onderhouden ze zorgvuldig. De afmetingen van een cel in een honingraat variëren tussen 2 en 5 mm. De cellen dienen als kraamkamer of voor opslag van stuifmeel en honing. Wanneer ze vol zijn, sluiten de bijen hen af met een dekseltje. De zeshoekige vorm van de cellen is de efficiëntste indeling van de raat, die de minste was gebruikt en desondanks stabiel is. Door de zeshoeken hebben de bijen dus de meeste ruimte om honing op te slaan en ze sparen energie bij de  wasproductie. Was is voor de bijen “duur”: de productie van 1 kilo was kost 4-6 kilo honing. (bron: Wikipedia)

42 3808-VE3 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8

Verloren erfgoed. Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8).

41 3789-VE3 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-YZ

Met de komst van de nieuwe brug en de N410 over het Schipdonkkanaal was de oude houten brug op de wijk Strobrugge voor afbraak bestemd. De nieuwe brug over de beide kanalen, het Schipdonkkanaal en het
Leopoldkanaal, werd in 1970 in gebruik genomen. In de volksmond worden
beide kanalen respectievelijk de “Blinker” en de “Stinker” genoemd. De monding van de beide kanalen in zee ligt in Zeebrugge. Het oude douanekantoor op de wijk Strobrugge werd omgebouwd tot een woning en in een houten barak bovenop de nieuwe brug aan grenspaal nr. 348 kwam een voorlopig kantoortje. In 1986 werd dit tolkantoor opnieuw verlaten voor een kantoor gelegen op Nederlands grondgebied. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

40 3641-VE2 De brug van Strobrugge – verloren erfgoed (film super8)./S8

Strobrugge kreeg een douanekantoor dat in 1972 werd opgeheven en vervolgens werd omgebouwd tot woonhuis. Een nieuw kantoor kwam nabij de grens te liggen. In 1972 werden de bruggen over de kanalen, na de
Tweede Wereldoorlog lange tijd bestaande uit geïmproviseerde baileybruggen, gemoderniseerd. De bouw van de nieuwe bruggen ging gepaard met de verlegging van de hoofdweg N410 iets naar het oosten. Een deel van de Aardenburgkalseide, parallel aan de verlegde verkeersweg en ingesloten door de beide kanalen, heet Strobrugge (bron Wikipedia).

39 3605-VE2 De palingvisser. (film super8)./S8

De wonderbare visvangst van de palingvisser op het Leopoldskanaal te Strobrugge-Maldegem. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

38 2384-VE2 Het oude kerkhof (film super8)./S8

37 1648-VE2 1978 Jaar van het Dorp te Donk (film super8)./S8-DONK

Verdwenen erfgoed. Een feestelijke gebeurtenis ter gelegenheid van het Jaar van het dorp in 1978 in een nu ook reeds lang verdwenen gezellige dorpscafé op het Pleintje te Donk (film super8).
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film
super8). (Het filmfragment werd door de BRTN gescand.)

36 152-VE2 Klopperdans Donk ‘Jaar van het dorp 1978’ (film super8)./S8

Verloren erfgoed. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’. De Donkse Klopperdans uit Donk-Maldegem op het feest in het jaar van het dorp 1978 (filmsuper8).  (Het filmfragment werd door de BRTN gescand.)

35 3218-VE2 ‘Menschen van te lande…’ (film super8)./S8

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1975’ (periode Maldegem kermis 1974 t.m. Maldegem kermis 1975) (film super8).
Een zeis is een landbouwwerktuig dat kan worden beschouwd als een
verdere ontwikkeling van de sikkel. Een zeis bestaat uit een lang gebogen mes, aan de binnenbocht scherp, met een scherpe punt, bevestigd aan een steel met soms één maar meestal twee handvatten. De zeis wordt gebruikt door met een snelle zwaaiende beweging lang gras of graan te maaien zonder dat de maaier zich daarvoor hoeft te bukken. (bron: Wikipedia).

34 3128-VE2 Koren pikken (film super8)./S8

Het koren pikken met de pik en pikhaak.

33 3122-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

32 3126-VE2Verdwenen erfgoed staande wip (film super8)./S8

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. De staande wip stond in Maldegem naast het nu ook reeds lang verdwenen slachthuis in de Oudstrijderslaan.

31 3121-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

Verdwenen erfgoed. Het dorsen van gras.

30 2617-VE2 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8)./S8

Een verloren erfgoed. Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de klokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

29 1988-VE2 Verloren erfgoed abdijhoeve Papinglo (film super8)./S8

Abdijhoeve van Papinglo. Vanaf de 16de tot midden 18de eeuw werd het domein omgevormd tot een pachthoeve, echter met gering succes gezien de middelmatige kwaliteit van de in cultuur gebrachte gronden. In 1756 werd de hoeve, zoals ze tot voor kort bestond, opgetrokken en werd de ontginning van hout en turf met succes aangevat. De Franse Revolutie betekende het einde van deze activiteit. In de twintigste eeuw werd de hoeve als landbouwbedrijf uitgebaat door de familie Bottelier-Dhaenens en toen de enige twee overgebleven zonen in 1999 bij een verkeersongeluk om het leven kwamen, was dit het einde van de uitbating (bron Wikipedia).

26 3118-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

25 1963-VE2 De paardenmolen van Jules Bruyneel op Akkerskermis 1969 (film super8)./S8

Verdwenen erfgoed. ‘5 kaarten voor 20 frank’. Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1969’ .

24 3604-VE2 Het duivenlokaal. Bijna verloren erfgoed (film super8)./S8

23 3616-VE2 Braet Roger schept zijn laatste ijsjes (film super8)./S8

Op een zonnige zomerse namiddag schepte Roger Braet na een lange loopbaan zijn laatste ijsjes op de markt van Maldegem.

22 3599-VE2 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

Willem Vermandere ‘Menschen van te lande’. “Mijn menschen van te lande – Hoe geiren zie ‘k julder gaan – Met zwier en zwaai of kloek en taai – Op julder stekken staan”.

21 3699-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

20 3701-VE1 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8

19 1990-VE1 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8

18 1435-VE1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

16 1434-VE1 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8

De laatste klokkenluider te Maldegem met hemd en stropdas.
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film
super8).

14 S8-VE-3603 De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-DONK

Optreden van de Donkse Klopperdans te Donk-Maldegem. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

13 3612-VE1 Het krulbollen. (film super8)./S8

12 3607-VE1 Vinkenzetting. (film super8)./S8

Een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij de vinkenhouders zich met een vinkenkooi opstellen langs een weg. Gedurende een uur tellen ze het aantal gefloten liedjes van de vink door te turven. Turven is het met een krijtje streepjes trekken op een houten telstok. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

11 3725-VE1 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8

10 2014A-VE1 Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-MOL

Verloren erfgoed. Molentjeskermis 4de zondag van oktober. In 1972 zat Denis Posman voorzitter van Molentjeskermis niet op dezelfde lijn met de commissaris. De kermis op het Molentje kreeg een ongelukkige plaats bovenop de Columbusbrug in de Gidsenlaan. Het jaar nadien kregen de paardenmolen van Jules Bruyneel en de kermiskramen terug hun vertrouwde plaats op het Molentje. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1973’ (film super8).

09 3624-VE1 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8

Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de kerkklokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

08 3247A-VE1 De imker – Prudent Verstringe – vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8

De bijenkorf is een oude vorm van spiraalvlechtwerk. Dit werd reeds toegepast in de middeleeuwen en aan de vorm is weinig veranderd.
Tegenwoordig werken de imkers met een bijenkast. Het vlechten van korven wordt spiraalvlechten genoemd. Met deze vlechttechniek wordt een bundel stro ononderbroken spiraalsgewijs op elkaar gelegd en met een vlechtband vastgebonden. Van alle strosoorten is roggestro het meest geschikte materiaal voor het vlechten. (bron: Imkervereniging De Heidebloem uit Haaksbergen)

Trui Hoste: ‘Prudent Verstringe’

07 3600-VE1 Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film super8).
Els Martens:  “… het pleintje van vroeger ‘pittens’ zoals we zeiden waren de roots van de familie Verleye. De accordeonist is Walter Verleye…”

05 3704-VE1 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8

04 3412-VE1 ‘Processie 1969 (film super8)./S8-PR

‘Processie 1969’ filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:
 
WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE2)]  https://www.camob.be/?p=79

– YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

40 3641-VE2 De brug van Strobrugge (film super8)./S8

39 3605-VE2 De palingvisser (film super8)./S8

De wonderbare visvangst van de palingvisser op het Leopoldskanaal te Strobrugge-Maldegem.

38 2384-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

37 1648-VE2 Jaar van het Dorp te Donk 1978 (film super8)./S8

36 152-VE2 Klopperdans Donk ‘Jaar van het dorp 1978’ (film super8)./S8

35 3218-VE2 ‘Menschen van te lande…’ (film super8)./S8

Een zeis is een landbouwwerktuig dat kan worden beschouwd als een
verdere ontwikkeling van de sikkel.

34 3128-VE2 Koren pikken (film super8)./S8

Het koren pikken met de pik en pikhaak.

33 3122-VE2 Het oude kerhof (film super8)./S8

32 3126-VE2 De staande wip (film super8)./S8

Staande wip is een discipline in het handboogschieten.

31 3121-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

Verdwenen erfgoed. Het dorsen van gras.

30 2617-VE2 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8)./S8

Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken.

29 1988-VE2 De abdijhoeve Papinglo (film super8)./S8

26 3118-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

25 1963-VE2 De paardenmolen van Jules Bruyneel op Akkerskermis 1969 (film super8)./S8

5 kaarten voor 20 frank.

24 3604-VE2 Het duivenlokaal. Bijna verloren erfgoed (film super8)./S8

23 3616-VE2 Braet Roger schept zijn laatste ijsjes (film super8)./S8

22 3599-VE2 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

21 3699-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

20 3701-VE1 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8

19 1990-VE1 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8

18 1435-VE1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend.

16 1434-VE1 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8

14 3603-VE1 De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-F-DONK

13 3612-VE1 Het krulbollen. (film super8)./S8

12 3607-VE1 Vinkenzetting. (film super8)./S8

Een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij de vinkenhouders zich met een vinkenkooi opstellen langs een weg.

11 3725-VE1 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8

10 2014A-VE1 Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-MOL

Molentjeskermis 4de zondag van oktober.

09 3624-VE1 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8

Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken.

08 3247A-VE1 De imker – Prudent Verstringe – vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8

De bijenkorf is een oude vorm van spiraalvlechtwerk.

07 3600-VE1 Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8-DONK

“… het pleintje van vroeger ‘pittens’ zoals we zeiden waren de roots van de familie Verleye. De accordeonist is Walter Verleye…”

05 3704-VE1 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8

04 3412-VE1 ‘Processie 1969’ (film super8)./S8-F69-PR

‘Processie 1969’ filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.

______________________________________________________________________________

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE2)] bijgewerkt op 26 november 2021

CAT231121 COR261121 FB261121