°

53 2479B Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-XYZ-DRIEK-FCO10-VE2

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen'(film super8).
(noot: bij het digitaliseren van de super8 film werd de originele soundtrack niet gecopieerd)

52 2444-SFKERST1 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./SFKERST1-FCO5-VE2

Verloren erfgoed… Op de markt van Maldegem is er geen plaats meer voor een kerststal. ‘Dag dorp, dag vroeger…’

51 1142 De Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem./S8DONK-FCO9-VE2

50 1156 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem./DONK-FCO11-VE2

Demonstratie van eentact tractoren op de opendeurdag van de Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem op 9 september 2012.

49 3837 Het stoomtijdperk (film super8)./S8-STMA-FCO15-VE2

47 3821 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XFFCO35-VE2

46 3820 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8FCO35-VE2

45 3819 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XF-FCO14-VE2

44 3815 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8FCO35-VE2

Het schilderij boven het altaar van Sint-Barbara, “De Dood en de  Verheerlijking van de H. Barbara voorstellend, is gemaakt door de Dentergemse schilder Romaan-Eugeen Van Maldeghem en door hem en zijn familie in 1860 aan de kerk van Maldegem geschonken. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur van het Barbarakoor.
(bron: Jaarboek 2001 Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem pag.100)

43 3810 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO15-VE2

Imker Prudent Verstringe toont het zwingelen van een bijenraat tot honing. Verloren erfgoed (film super8).
Een bijenraat of honingraat bestaat uit zeshoekige cellen en bevindt zich in een bijenkast. De raten zijn gemaakt van bijenwas. De werkbijen (niet de darren of de koningin) vormen de cellen met hun bovenkaken en poten en onderhouden ze zorgvuldig. De afmetingen van een cel in een honingraat variëren tussen 2 en 5 mm. De cellen dienen als kraamkamer of voor opslag van stuifmeel en honing. Wanneer ze vol zijn, sluiten de bijen hen af met een dekseltje. De zeshoekige vorm van de cellen is de efficiëntste indeling van de raat, die de minste was gebruikt en desondanks stabiel is. Door de zeshoeken hebben de bijen dus de meeste ruimte om honing op te slaan en ze sparen energie bij de  wasproductie. Was is voor de bijen “duur”: de productie van 1 kilo was kost 4-6 kilo honing. (bron: Wikipedia)

42 3808 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8XYZ-XF-FCO11-VE2

Verloren erfgoed. Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8).

41 3789 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-FCO5-VE2

Met de komst van de nieuwe brug en de N410 over het Schipdonkkanaal was de oude houten brug op de wijk Strobrugge voor afbraak bestemd. De nieuwe brug over de beide kanalen, het Schipdonkkanaal en het
Leopoldkanaal, werd in 1970 in gebruik genomen. In de volksmond worden
beide kanalen respectievelijk de “Blinker” en de “Stinker” genoemd. De monding van de beide kanalen in zee ligt in Zeebrugge. Het oude douanekantoor op de wijk Strobrugge werd omgebouwd tot een woning en in een houten barak bovenop de nieuwe brug aan grenspaal nr. 348 kwam een voorlopig kantoortje. In 1986 werd dit tolkantoor opnieuw verlaten voor een kantoor gelegen op Nederlands grondgebied. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

40 3641 De brug van Strobrugge – verloren erfgoed (film super8)./S8FCO4-VE2

Strobrugge kreeg een douanekantoor dat in 1972 werd opgeheven en vervolgens werd omgebouwd tot woonhuis. Een nieuw kantoor kwam nabij de grens te liggen. In 1972 werden de bruggen over de kanalen, na de
Tweede Wereldoorlog lange tijd bestaande uit geïmproviseerde baileybruggen, gemoderniseerd. De bouw van de nieuwe bruggen ging gepaard met de verlegging van de hoofdweg N410 iets naar het oosten. Een deel van de Aardenburgkalseide, parallel aan de verlegde verkeersweg en ingesloten door de beide kanalen, heet Strobrugge (bron Wikipedia).

39 3605 De palingvisser. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO2-VE2

De wonderbare visvangst van de palingvisser op het Leopoldskanaal te Strobrugge-Maldegem. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

38 2384 Het oude kerkhof (film super8)./S8FCO6-VE2

37 1648 1978 Jaar van het Dorp te Donk (film super8)./S8-DONKXYZ-XF-FCO15-VE2

Verdwenen erfgoed. Een feestelijke gebeurtenis ter gelegenheid van het Jaar van het dorp in 1978 in een nu ook reeds lang verdwenen gezellige dorpscafé op het Pleintje te Donk (film super8).
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film
super8). (Het filmfragment werd door de BRTN gescand.)

36 152 Klopperdans Donk ‘Jaar van het dorp 1978’ (film super8)./S8DONK-XYZ-VE2-FCO4-VE2

Verloren erfgoed. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’. De Donkse Klopperdans uit Donk-Maldegem op het feest in het jaar van het dorp 1978 (filmsuper8).  (Het filmfragment werd door de BRTN gescand.)

35 3218 ‘Menschen van te lande…’ (film super8)./S8XYZ-XF-FCO16-VE2

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1975’ (periode Maldegem kermis 1974 t.m. Maldegem kermis 1975) (film super8).
Een zeis is een landbouwwerktuig dat kan worden beschouwd als een
verdere ontwikkeling van de sikkel. Een zeis bestaat uit een lang gebogen mes, aan de binnenbocht scherp, met een scherpe punt, bevestigd aan een steel met soms één maar meestal twee handvatten. De zeis wordt gebruikt door met een snelle zwaaiende beweging lang gras of graan te maaien zonder dat de maaier zich daarvoor hoeft te bukken. (bron: Wikipedia).

34 3128 Koren pikken (film super8)./S8XYZ-XF-FCO12-VE2

Het koren pikken met de pik en pikhaak.

33 3122 Het oude kerkhof (film super8)./S8FCO45-VE2

32 3126 Verdwenen erfgoed staande wip (film super8)./S8XYZ-XF-FCO27-VE2

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. De staande wip stond in Maldegem naast het nu ook reeds lang verdwenen slachthuis in de Oudstrijderslaan.

31 3121 Mensen van te lande (film super8)./S8XYZ-XF-FCO12-VE2

Verdwenen erfgoed. Het dorsen van gras.

30 2617 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8)./S8XYZ-XF-FCO15-VE2

Een verloren erfgoed. Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de klokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

29 1988 Verloren erfgoed abdijhoeve Papinglo (film super8)./S8FCO10-VE2

Abdijhoeve van Papinglo. Vanaf de 16de tot midden 18de eeuw werd het domein omgevormd tot een pachthoeve, echter met gering succes gezien de middelmatige kwaliteit van de in cultuur gebrachte gronden. In 1756 werd de hoeve, zoals ze tot voor kort bestond, opgetrokken en werd de ontginning van hout en turf met succes aangevat. De Franse Revolutie betekende het einde van deze activiteit. In de twintigste eeuw werd de hoeve als landbouwbedrijf uitgebaat door de familie Bottelier-Dhaenens en toen de enige twee overgebleven zonen in 1999 bij een verkeersongeluk om het leven kwamen, was dit het einde van de uitbating (bron Wikipedia).

26 3118 Mensen van te lande (film super8)./S8XYZ-XF-FCO11-VE2

25 1963 De paardenmolen van Jules Bruyneel op Akkers kermis 1969 (film super8)./S8XYZ-XF-FCO14-VE2

Verdwenen erfgoed. ‘5 kaarten voor 20 frank’. Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1969’ .

24 3604 Het duivenlokaal. Bijna verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XF-FCO22-VE2

23 3616A Braet Roger schept zijn laatste ijsjes (film super8)./S8-FPRB-FCO43-VE2

Op een zonnige zomerse namiddag schepte Roger Braet na een lange loopbaan zijn laatste ijsjes op de markt van Maldegem.

22 3599A Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XF-FCO22-VE2

Willem Vermandere ‘Menschen van te lande’. “Mijn menschen van te lande – Hoe geiren zie ‘k julder gaan – Met zwier en zwaai of kloek en taai – Op julder stekken staan”.

21 3699 Verloren erfgoed (film super8)./S8FCO20-VE2

20 3701 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8XYZ-XF-FCO20-VE2

19 1990 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8XYZ-XF-FCO10-VE2

18 1435 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVOXYZ-XF-FCO8-VE2

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

16 1434 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8XYZ-XF-FCO16-VE2

De laatste klokkenluider te Maldegem met hemd en stropdas.
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film
super8).

14 3603A De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-DONKXYZ-XF-FCO22-VE2

Optreden van de Donkse Klopperdans te Donk-Maldegem. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

13 3612B Het krulbollen. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO21-VE2

12 3607A Vinkenzetting. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO22-VE2

Een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij de vinkenhouders zich met een vinkenkooi opstellen langs een weg. Gedurende een uur tellen ze het aantal gefloten liedjes van de vink door te turven. Turven is het met een krijtje streepjes trekken op een houten telstok. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

11 3725 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO20-VE2

10 2014A Molentjes kermis 1972 (film super8)./S8-MOL-FCO5-VE2

Verloren erfgoed. Molentjes kermis 4de zondag van oktober. In 1972 zat Denis Posman voorzitter van Molentjes kermis niet op dezelfde lijn met de commissaris. De kermis op het Molentje kreeg een ongelukkige plaats bovenop de Columbusbrug in de Gidsenlaan. Het jaar nadien kregen de paardenmolen van Jules Bruyneel en de kermiskramen terug hun vertrouwde plaats op het Molentje. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1973’ (film super8).

09 3624 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8XYZ-XF-VE2-FCO45

Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de kerkklokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

08 3247A De imker – Prudent Verstringe – vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8XYZ-XFFCO16-VE2

De bijenkorf is een oude vorm van spiraalvlechtwerk. Dit werd reeds toegepast in de middeleeuwen en aan de vorm is weinig veranderd.
Tegenwoordig werken de imkers met een bijenkast. Het vlechten van korven wordt spiraalvlechten genoemd. Met deze vlechttechniek wordt een bundel stro ononderbroken spiraalsgewijs op elkaar gelegd en met een vlechtband vastgebonden. Van alle strosoorten is roggestro het meest geschikte materiaal voor het vlechten. (bron: Imkervereniging De Heidebloem uit Haaksbergen)

07 3600A Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8XF-XYZ-FCO22-VE2

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film super8).
Els Martens:  “… het pleintje van vroeger ‘pittens’ zoals we zeiden waren de roots van de familie Verleye. De accordeonist is Walter Verleye…”

05 3704 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-FCO20-VE2

04 3412 ‘Processie 1969 (film super8)./S8-F69-PROC-FCO34-VE2

‘Processie 1969’ filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE2)] https://www.camob.be/?p=79

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

53 2479B Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-XF-XYZ-DRIEK-FCO10-VE2

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden.

52 2444-SFKERST1 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./SFKERST1-FCO5-VE2

51 1142 De Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem./S8DONK-FCO9-VE2

50 1156 Eentact tractoren Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem./DONK-FCO11-VE2

Demonstratie van eentact tractoren op de opendeurdag van de Smoufelbeekhoeve te Donk-Maldegem op 9 september 2012.

49 3837 Het stoomtijdperk (film super8)./S8-STMA-FCO15-VE2

47 3821 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XFFCO35-VE2

46 3820 Streng verboden over de lijn te staan (film super8)./S8FCO35-VE2

45 3819 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XF-FCO14-VE2

44 3815 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8FCO35-VE2

43 3810 Het zwingelen van honing. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO15-VE2

Imker Prudent Verstringe toont het zwingelen van een bijenraat tot honing. Verloren erfgoed.

42 3808 Het stuiken van de schoven van de oogst (film super8)./S8XYZ-XF-FCO11-VE2

Verloren erfgoed. Het stuiken van de schoven van de oogst.

41 3789 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-FCO5-VE2

Met de komst van de nieuwe brug en de N410 over het Schipdonkkanaal was de oude houten brug op de wijk Strobrugge voor afbraak bestemd.

40 3641 De brug van Strobrugge – verloren erfgoed (film super8)./S8FCO4-VE2

39 3605 De palingvisser. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO2-VE2

De wonderbare visvangst van de palingvisser op het Leopoldskanaal te Strobrugge-Maldegem.

38 2384 Het oude kerkhof (film super8)./S8FCO6-VE2

37 1648 1978 Jaar van het Dorp te Donk (film super8)./S8-DONKXYZ-XF-FCO15-VE2

Verdwenen erfgoed. Een feestelijke gebeurtenis ter gelegenheid van het Jaar van het dorp in 1978 in een nu ook reeds lang verdwenen gezellige dorpscafé op het Pleintje te Donk .

36 152 Klopperdans Donk ‘Jaar van het dorp 1978’ (film super8)./S8DONK-XYZ-VE2-FCO4-VE2

Verloren erfgoed. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’. De Donkse Klopperdans uit Donk-Maldegem op het feest in het jaar van het dorp 1978.

35 3218 ‘Menschen van te lande…’ (film super8)./S8XYZ-XF-FCO16-VE2

34 3128 Koren pikken (film super8)./S8XYZ-XF-FCO12-VE2

Het koren pikken met de pik en pikhaak.

33 3122 Het oude kerkhof (film super8)./S8FCO45-VE2

32 3126 Verdwenen erfgoed staande wip (film super8)./S8XYZ-XF-FCO27-VE2

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. De staande wip stond in Maldegem naast het nu ook reeds lang verdwenen slachthuis in de Oudstrijderslaan.

31 3121 Mensen van te lande (film super8)./S8XYZ-XF-FCO12-VE2

Verdwenen erfgoed. Het dorsen van gras.

30 2617 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8)./S8XYZ-XF-FCO15-VE2

29 1988 Verloren erfgoed abdijhoeve Papinglo (film super8)./S8FCO10-VE2

26 3118 Mensen van te lande (film super8)./S8XYZ-XF-FCO11-VE2

25 1963 De paardenmolen van Jules Bruyneel op Akkers kermis 1969 (film super8)./S8XYZ-XF-FCO14-VE2

Verdwenen erfgoed. ‘5 kaarten voor 20 frank’. Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1969’ .

24 3604 Het duivenlokaal. Bijna verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XF-FCO22-VE2

23 3616A Braet Roger schept zijn laatste ijsjes (film super8)./S8-FPRB-FCO43-VE2

Op een zonnige zomerse namiddag schepte Roger Braet na een lange loopbaan zijn laatste ijsjes op de markt van Maldegem.

22 3599A Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-XF-FCO22-VE2

21 3699 Verloren erfgoed (film super8)./S8FCO20-VE2

20 3701 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8XYZ-XF-FCO20-VE2

19 1990 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8XYZ-XF-FCO10-VE2

18 1435 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVOXYZ-XF-FCO8-VE2

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend.

16 1434 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8XYZ-XF-FCO16-VE2

14 3603A De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-DONKXYZ-XF-FCO22-VE2

13 3612B Het krulbollen. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO21-VE2

12 3607A Vinkenzetting. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO22-VE2

11 3725 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8XYZ-XF-FCO20-VE2

10 2014A Molentjes kermis 1972 (film super8)./S8-MOL-FCO5-VE2

Verloren erfgoed. Molentjes kermis 4de zondag van oktober. In 1972 zat Denis Posman voorzitter van Molentjes kermis niet op dezelfde lijn met de commissaris.

09 3624 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8XYZ-XF-VE2-FCO45

08 3247A De imker – Prudent Verstringe – vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8XYZ-XFFCO16-VE2

07 3600A Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8XF-XYZ-FCO22-VE2

05 3704 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8XYZ-FCO20-VE2

04 3412 ‘Processie 1969 (film super8)./S8-F69-PROC-FCO34-VE2

‘Processie 1969’ filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.

______________________________________________________________________________

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

MAP [VERLOREN ERFGOED MAP (VE2)] bijgewerkt op 18 oktober 2022

CAT231121 COR181022 FB171022