AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM WM1
°
° 12068/N24059
° 12
146-WM1 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky
Viaene./S15-FPFV-ADU

De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

°
° 28049/N28049
° 21
3938-MID Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende
Fyn./WM-F
Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor de camera van Camera Obscura. Het Gheselscap Goet ende Fyn – waarvan de naam ontleend is aan het 14e eeuwse Egidiuslied – is een professioneel muziekensemble, dat zich specialiseert in oude Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore vanaf de middeleeuwen.

°
° 01088/N01088
° 20
WM-1455 Al onder de weg van Maldegem.

°
° 01088/N28059
° 19
2071-WM1 Al onder de weg van Maldegem./SKL-ST
Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem.

°
° 01088/N01088
° 18
2790-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FACA
Fanfare Kindercarnaval.

°
° 01088/N34059
° 17
1387-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem op 1 mei 2013.

°
° 01088/N24059
° 15
2995A-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU

°
° 29078/N16059
° 14
1986-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU

°
° 04078/N16059
° 13
366-WM1 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./KA-FT
Koninklijk bezoek Maldegem 2011. Dirigent Frans Toortelboom.

°
° 03078/N03078
° 11
2670-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV ADU-JW-FAWV

°
° 01078/N01078
° 10
139-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV
Aduenté! Gitarist Franky Viaene.

°
° 01078/N16059
° 09
123-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV
Aduenté!. Gitarist Franky Viaene.

°
° 30068/N16059
° 08
115-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV
Aduenté! Gitarist Franky Viaene.

°
° 3068/N30068
° 07
1388-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op 1 mei 2013.

°
° 26068/N26068
° 06
907-WM1 Al onder de weg van Maldegem./AVS-DKL

°
° 14068/N14068
° 04
1985-WM1 Al onder de weg van Maldegem./JW ACCOR

°
° 13068/N10059
° 03
116-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV
Gitarist Franky Viaene – Aduenté!

°
° 12068/N12068
° 02
127-WM1 Al onder de weg van Maldegem./CAN
‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen door het Gemengd zangkoor Canticorum Adegem onder de bezielende leiding van muzikant en dirigent
Jan Wauters.

°
° 12068/N12068
° 01
105-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FANV
Op 11 november 2007 speelde de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor Camera Obscura.

°
°
-> WWW.CAMOB.BE -> [AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM WM1]

° 12
146-WM1 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./S15-FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté! Kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge
° 21
3938-WM1 Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID-F
Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen te Middelburg-Maldegem
° 20
WM-1455 Al onder de weg van Maldegem.
° 19
2071-WM1 Al onder de weg van Maldegem./SKL-ST
Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem.
° 18
2790-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FACA
Fanfare Kindercarnaval.
° 17
1387-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg.
° 15
2995A-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté!
° 14
1986-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté!
° 13
366-WM1 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./KA-FT
Koninklijk bezoek 2011. Frans Toortelboom.
° 11
2670-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV ADU-JW-FAWV
Franky Viaene – Aduenté! – Jan Wauters – Fanfare Ware Vrienden Middelburg
10
139-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté!
123-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté!
° 08
115-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté!
° 07
1388-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg
° 06
907-WM1 Al onder de weg van Maldegem./AVS-LVP-DKL
AVS – Luc Verplancke De Donkse Klopperdans
° 04
1985-WM1 Al onder de weg van Maldegem./JW ACCOR
Jan Wauters – Accordeon
° 03
116-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté!
° 02
127-WM1 Al onder de weg van Maldegem./CAN
Gemengd zangkoor Canticorum Adegem
° 01
105-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FANV
Koninklijke
fanfare Nut en Vermaak Maldegem

°
F Folklore
MID Middelburg
SKL Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem
FACA Fanfare Kindercarnaval
KA-FT Bezoek koningAlbert – Frans Toortelboom
FAWV Fanfare De Ware Vrienden Middelburg
AVS-LVP-DKL AVS – Luc Verplancke De Donkse Klopperdans
JW ACCOR Jan Wauters – Accordeon
FV-ADU Franky Viaene – Aduenté!
CAN Gemengd zangkoor Canticorum Adegem
FANV Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem

°
°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM WM1] bijgewerkt op 22 september 2019

°
°
-> WWW.CAMOB.BE

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte
filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of
samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.
(29089)

°
°

CODE WM – FB16089

°