°

° 04079/N040749

°
4004-CO Camera Obscura Maldegem./IP-CAM

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes.
Méér dan zeshonderd fotograferende beeldjes staan er te kijk!
Camera Obscura vertelt het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie.
De verzameling is enkel op aanvraag te bezoeken.
CAMERA OBSCURA Oude Aardenburgse Weg 29 9990
Maldegem.
Telefoon 050-71.25.76 – e-mail RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE
website www.camob.be – camobmaldegem (YouTube)

°

° 9-4-2015/N1-3-2016

°

CO-195 CAMERA OBSCURA Maldegem.

FILMFRAGMENT NOG TOEVOEGEN

°

° 13-4-2015/24-7-2015

°

276-CO Camera Obscura Maldegem Fotografica film fotograferende beeldjes.

FILMFRAGMENT NOG TOEVOEGEN

‘Een van de twee Gaumont-projectoren die bewaard wordt in het Camera Obscura museum en waarmee in de Schouwburg van 1939 tot 1964 de
films gedraaid werden. In maart 1941 werden de toestellen aangepast om
klankfilm te projecteren.’

bron: pag. 85 Jaarboek 2007 Heemkundige kring ‘Het Ambacht Maldegem’.

°

° 13-4-2015/N5-10-2015

°
275-CO De grammofoon-cinema.
De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Grammofoon-cinema.

FILMFRAGMENT NOG TOEVOEGEN

°

° 13-4-2015/N5-10-2015

°

274-CO Zoötroop of Wondertrommel.
De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Zoötroop of Wondertrommel.

FILMFRAGMENT NOG TOEVOEGEN

°
° 13-4-2015/N5-10-2015
°
251-CO Praxinoscope.
De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Praxinoscope.

FILMFRAGMENT NOG TOEVOEGEN

°

LEGO-FOTOGRAAF gebouwd door Emile Roels

°

LEGOFOTOGRAAF

°
Camera Obscura is met archieffilmen gestart in september 1968.

De eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ toonde het jaaroverzicht van Maldegem kermis 1968 tot Maldegem kermis 1969 en werd met Maldegem kermis 1969 voor een ruim publiek vertoond.

Tien jaar naeen werd een jaaroverzicht over de belangrijkste gebeurtenissen om en rond Maldegems toren in de plaatselijke Gilde op het filmscherm gebracht. Nadien volgden er filmprojecties over een ruimere periode.

°

FILMARCHIEF ‘MALDEGEM EEN DORP OM IN TE WONEN’

Van 1968 tot einde 2006 werd het filmarchief ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ met de super8-filmcamera op super8-film gefilmd.

FOTO NOG TOEVOEGEN

© Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

°
Vanaf 2007 werd het filmarchief ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ met de videocamera gefilmd.

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

°

Foto © Copyright Marie Jeanne de Clerck

°

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf -> www.sportfoto.be

°
Vanaf 2007 worden alle archieffilmen van Camera Obscura met de videocamera opgenomen.

Op vandaag 2020 filmt Camera Obscura tweeënvijftig jaar archieffilm.

°

In 2018 filmt Camera Obscura 50 jaar archieffilm 1968 t.m 2018

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

°

°
CAMERA OBSCURA Maldegem

Fotografica film fotograferende beeldjes

°

°

°

°

°

°


================================================================

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [CAMERA OBSCURA Maldegem  (CO)]

4004-DFC3 Camera Obscura Maldegem./IP-CO

CO-276 Camera Obscura Maldegem
Fotografica film fotograferende beeldjes.

CO-275 De grammofoon-cinema.

CO-274 Zoötroop of Wondertrommel.

CO-251 Praxinoscope.

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. 

(CR29022)

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CAMERA OBSCURA FILM FOTO (CO)] bijgewerkt op 29 februari 2020

================================================================

CO(CR29022) – FB 27-9-2018